Krav til bogføring

Alle virksomheder er omfattet af skrappe krav til bogføring – uanset størrelse. Grundlæggende skal en bogføring tilrettelægges i overensstemmelse med god bogføringsskik og under hensyntagen til virksomhedens art og omfang – det vil sige kravene varierer alt efter størrelse og aktivitetsniveau i de forskellige virksomheder.

Krav til bogføring

Registrering af transaktioner

Det er et grundlæggende krav til bogføring, at alle transaktioner registreres nøjagtigt under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Enhver registrering skal kunne dokumenteres ved bilag. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger.

Rettelser skal kunne dokumenteres

Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.

Krav om opbevaring af regnskabsmateriale

Er man underkastet kravet om bogføring, skal man opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i mindst 5 år.

Alt dette kan virke forvirrende for mange, og det er her MPilgaard kommer ind i billedet. Føler du ikke, at du har styr på krav og regler i forbindelse med bogføringen, er din bogholder sygemeldt og har du derfor brug for en vikar, eller har du blot ikke tid til at sætte dig ned for at lave regnskabet for din virksomhed, så kan du hyre en freelance bogholder til at administrere din bogføring. Dette er ofte en langt billigere løsning end at få en revisor til at udføre arbejdet for dig.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvori vi kan afdække dine ønsker og behov. Vi kan træffes på telefon 2011 8712 eller mads@mpilgaard.dk.