Løn

I forbindelse med lønudbetalingerne, skal medarbejderne også have en lønseddel. Man skal som arbejdsgiver oplyse om alle lovpligtige transaktioner. Følgende oplysninger skal fremgå af lønsedlen:
– Beløbet, der er trukket A-skat og AM-bidrag af
– Hvor meget der er trukket i A-skat og AM-bidrag
– ATP-beløbet
– Eventuelle indbetalinger til pensionsordninger
– Hvilken løn periode, lønnen dækker
– Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR/SE-nr.
– Den ansattes navn og personnummer/CPR-nr.

Efter lønsedlerne er udarbejdet, skal man i gang med at indberette til de forskellige myndigheder, lave indbetalinger og overførsler.

Først og fremmest skal medarbejderen have lønnen udbetalt. Dernæst kræves der indbetaling af A-skat og AM-bidrag, ATP, eventuelle pensionsordninger og ved timeansatte – feriepenge. Alt dette er der frister for, og ved overskridelse heraf vil man blive pålagt diverse afgifter/gebyrer.

Lønarbejdet

Hjælpeprogrammer

Idet lønarbejdet i en virksomhed berører flere følsomme punkter, er der naturligvis også flere udbydere af administrationsprogrammer til formålet. Som i alle andre sammenhænge er der også her forskel på prisen, kvaliteten og brugervenligheden af de forskellige systemer. Har du ikke allerede et samarbejde med et lønadministrationsbureau, kan du med fordel kontakte MPilgaard for oplysninger om, hvilket bureau der passer bedst til dine behov. Dette kan også få indflydelse på en eventuel samarbejdsaftale såfremt du ønsker vores hjælp til bogføring mv.

Ferie og feriepenge

I forbindelse med udarbejdelsen af lønnen samt konteringen og bogføring heraf, vil man støde på udgifter, som betales forskudt i forhold til lønudbetalingen. De simple af slagsen er f.eks. AM-bidrag og A-skat. De lidt mere komplekse er ferieoptjening, feriepenge, ATP, AER, FIB m.fl. Der er faste satser og regler for, hvordan dette skal gøres – og det afhænger af om man er funktionær eller timelønnet. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger eller en uforpligtende snak om eventuel assistance med lønarbejdet.

Du kan til en hver tid kontakte MPilgaard helt uforpligtende på telefon 2011 8712 eller mads@mpilgaard.dk – uanset dit behov, så finder vi helt sikkert den rigtige løsning til dig.