Regnskab

Alle virksomheder skal udarbejde et årsregnskab som beretter om virksomhedens drift. Kravene er imidlertid meget forskellige til årsregnskaber og årsrapporter alt efter virksomhedstype og virksomhedsstørrelse. F.eks. er det ikke alle virksomheder, som nødvendigvis skal bruge en revisor. Hos en del virksomheder er en bogholder faktisk alt rigeligt – såfremt de ikke ligefrem selv laver alt arbejdet. Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere detaljer omkring krav til ovenstående samt krav til brugen af en revisor

Om regnskab

Krav til indholdet af et regnskab (årsrapport)

Et regnskab kan f.eks. indeholde: resultatopgørelse, balance, pengestrøm, noter til årsregnskab, anvendt regnskabspraksis, årsberetning, revisionsberetning (såfremt der anvendes en revisor) og påtegninger.

Grundlag for regnskabet (regnskabskilde)

Hele grundlaget for regnskabet er bogføringen. Som nævnt under bogføring, er bogføring en nøjagtig registrering af alle transaktioner i virksomheden, og disse transaktioner skal kunne dokumenteres med bilag (fakturaer, kvitteringer, lønsedler osv.).

Det er til en hver tid ejeren af virksomhedens ansvar over for enhver myndighed, at regnskabet er i orden jf. de registrerede/bogførte transaktioner.

Hvem skal udarbejde et regnskab

Alle erhvervsdrivende virksomheder, er – jvf. loven – underlagt krav om, at føre et regnskab over virksomhedens økonomiske transaktioner.

Hvis du driver personlig virksomhed, skal du kun udarbejde et skattemæssigt årsregnskab.

Formålet er at synliggøre indtægter, udgifter, formue, gæld og moms.

Start dit nye regnskab med rådgivning

Har du ingen erfaring med virksomhedstyper, administration, bogføring og regnskab, anbefaler vi at du starter med professionel regnskabskyndig rådgivning.

Det er vigtigt, at man fra starten vælger den rigtige virksomhedstype hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt får gode råd om opstarten af et nyt regnskab.

Du kan kontakte os ved MPilgaard her.

Anskaf et regnskabsprogram

Hvis du selv ønsker at bogføre alle bilag, anbefaler vi at du anskaffer et rigtigt bogføringsprogram til registrering af bilagene.

Der findes forskellige programmer på markedet, så det gælder om at vælge et system, der dækker din virksomheds behov og er passende i forhold til virksomhedens økonomi.

Hos MPilgaard rådgiver vi naturligvis også gerne om hvilke programmer, der er anvendelige for dig ud fra din virksomheds type og størrelse.

Hvem kan hjælpe med bogføringen

Mange mindre virksomheder vælger fornuftigt, at lade enten et revisions- eller bogføringsfirma bogføre alle deres kassebilag.

Bogføringsopgaven kan – for nogle – virke nem, men der skal løbende tages hensyn til regler, satser, købs- og salgsmoms, samtidig med at der kan være forskel på de fradrag virksomheden får for deres udgifter alt efter udgiftens art.

Hos MPilgaard efteruddanner vi os løbende gennem kurser i moms, afgifter, skat og regnskab generelt. Vi vægter deltagelse i kurser inden for ajourføring af vores viden højt, så vi altid kan rådgive dig med de nyeste satser samt den nyeste lovgivning inden for feltet.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvori vi kan afdække dine ønsker og behov. Vi kan træffes på telefon 2011 8712 eller mads@mpilgaard.dk.